عمر

بیمه عمر انفرادی چیست؟

 

منظور از بیمه عمر و سرمایه گذاری داشتن پوشش‌های بیمه‌ای به همراه سرمایه گذاری است که فرد می‌تواند با پرداخت حق بیمه داشته باشد. بیمه عمر انفرادی یکی از طرح‌های پرطرفدار بیمه عمر است که هم از جنبه سرمایه گذاری دارد و هم از لحاظ بیمه‌ای پوشش‌های ارزنده‌ای را برای بیمه شده فراهم می‌کند.

 

بیمه عمر مشترک چیست؟

 

بیمه عمر مشترک یکی دیگر از طرح‌های فاخر بیمه عمر است که در سطح کشور توسط شرکت بیمه کارآفرین اجرا می‌شود و برای اولین بار هم توسط شرکت بیمه کارآفرین ارائه شد. در این طرح بیمه‌ای شما می توانید با پرداخت یک حق بیمه دو نفر را تحت پوشش قرار دهید. شما می‌توانید پوشش‌های بیمه عمر مشترک دو نفر را در یک بیمه‌نامه دریافت نمایید و هر دو نفر بیمه شده می‌توانند از همه مزایای بیمه عمر استفاده نمایند. پوشش سرمایه فوت و امراض و ازکارافتادگی همه پوشش‌هایی هستند که در بیمه عمر مشترک نیز برای هر دو نفر وجود دارد.

 

اگر شرکت بیمه ورشکست شود تکلیف بیمه‌‌های عمر چه می‌شود؟

 

اگر چند سال بعد از عقد قرارداد، شرکت بیمه ورشکست شد، تکلیف پول‌هایی که واریز کردیم چه می‌شود؟ تضمین بازگشت سرمایه در هر شرایطی، از مهم‌ترین دغدغه تمام کسانی است که قصد خرید بیمه عمر دارند. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین عاملی که باعث می‌شود از خرید بیمه عمر منصرف شویم، نگرانی بابت انحلال شرکت بیمه و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه در بلندمدت است.

طبق ماده ۶۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی، در صورت انحلال و یا ورشکستگی یک شرکت بیمه، بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان نسبت به ماباقی بستانکاران حق تقدم دارند و حتی در میان رشته‌های مختلف نیز حق تقدم با بیمه عمر است. این قانون به این معنی است که در صورت منحل شدن شرکت بیمه و یا ورشکستگی، حقوق بیمه‌گذاران عمر در اولویت و رأس تمامی بدهکاری‌های آن شرکت بیمه قرار می‌گیرد. شرکت بیمه ورشکسته باید قبل از هرگونه بدهی، حتی بدهی به دولت و بانک‌ها، بدهی بیمه‌گذاران را پرداخت کند و این نشان از اهمیت بیمه عمر در قانون دارد.