بدنه

اهداف بیمه نامه بدنه

پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی های بیمه گزاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت میگردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.
در بیمه های بدنه بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیل هایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند.

بطور ساده از مزایای بیمه بدنه این است که شما می توانید با خرید بیمه بدنه، چنانچه مقصر حادثه باشید و یا به هر دلیل دیگر مانند واژگونی،آتش سوزی،سرقت و غیره  خسارت وارده به خودروی شما با خرید بیمه بدنه قابل جبران است.

نکته طلایی ۱ 

شما می توانید حتی در صورتی که مقصر حادثه نیستید و بیمه نامه شخص ثالث طرف حادثه امکان پرداخت کل خسارت شما را ندارد ، از بیمه نامه بدنه خود برای دریافت مابقی خسارت اقدام نمایید.

نکته طلایی ۲ برای خودروهای گران قیمت

بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی چنانچه خودرویی به خودروی گران قیمت شما خسارت سنگینی وارد کند و مقصر باشد بر اساس این قانون تنها بخشی جزئی از خسارت را باید جبران نماید ما بقی خسارت باید توسط بیمه بدنه خودتان جبران گردد در صورت نداشتن بیمه بدنه باید خسارت را از جیب خود جبران نمایید.

 

 افت قیمت خودرو نیز به پوشش های بیمه بدنه اضافه شد

در پرداخت خسارت خودرو سواری با سرمایه بیش از 2میلیارد ریال با نظر کارشناس تا 10% مبلغ خسارت به عنوان افت قیمت قابل پرداخت می باشد. این پوشش شامل حق بیمه اضافی نمی گردد.

 

پوشش نوسانات قیمت در بیمه بدنه چیست؟

در صورتی که اتومبیل به قیمت روز بیمه شود با دریافت 25% اضافه نرخ، ارزش مورد بیمه در خسارتهای کلی و جزئی تا 50% اضافه نسبت به ارزش بیمه شده قابل محاسبه بوده و از اعمال ماده 10 معاف است و در طول مدت اعتبار بیمه نامه تا 50% افزایش سرمایه نیاز به صدور الحاقیه نمی باشد.