نکاتی که اگر بدانید هرگز تصادف نمی کنید

برخی از عوامل موثر در حوادث رانندگی

ضعف قوانین و مقررات
مهارت ناکافی و خطای شخصی
بی‌توجهی به علایم و هشدارهای راهنمایی و رانندگی
رانندگی با سرعت زیاد
حواس‌‎پرتی و عدم هوشیاری
انحراف به چپ، عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه کافی به جلو
رانندگی هنگام عصبانیت و مشاجره با دیگران
نداشتن دید کافی خصوصا در شب
بی‌توجهی کودکان موقع عبور از جاده
طراحی نامناسب جاده‌های ارتباطی
شرایط آب‌وهوایی نامناسب
عبور حیواناتی نظیر گاو و اسب در جاده
نقص وسایل نقلیه