جلوگیری از سر خوردن خودرو در زمستان

برای جلوگیری از سر خوردن خودرو باید به نکات زیر توجه کنید:

اولین کار انتخاب یک، لاستیک مناسب است حالا اگر یخ شکن هم نمی گذارید، سعی کنید، یک لاستیک انتخاب کنید، که سطح اصطکاک، خوبی با زمین داشته باشد. بعد نوبت به رگلاژ ترمزهای عقب می رسد. اگه ترمزهای عقب رگلاژ نباشند، حتی بر روی، آسفالت خشک هم مجبور به زدن ترمز می شوید، چرخهای جلو قفل شده و انتهای خودرو  خواهد چرخید و انحراف پیدا می کند،که البته ماشینهای abs این مشکل را ندارد.
در مورد رانندگی رو برف و یخ بیشتر سعی کنین خیلی آهسته و بادقت رانندگی کنید و از نیروی ترمز موتور برای کاهش سرعت استفاده کنید و حواستان باشد، که اگر شما به یک باره پاهای خود را، از روی گاز بردارید، اختلاف نیروی موتور و سرعت خودرو باعث کله کردن ماشین رو به جلو و سرخوردنش می شود، باید آهسته و آرام پاهایتان را از رو گاز بردارید. وقتی سرعت خودرو مناسب شد، برای ترمز گیری اقدام کنید.

در رانندگی ۳ نوع سرخوردن وجود دارد که  دلایل آن به شرح زیر است:
۱) سرعت بیش از حد خودرو و نامناسب بودن آن با وضعیت جاده و ترافیک.
۲)شتاب زیاد (گاز دادن بیش از حد)، ترمز گرفتن و نیرویی که در پیچ های جاده به لاستیک تحمیل می شود.
۳) ترکیبی از دو حالت فوق

 

چند ترفند برای جلوگیری از یخ زدگی شیشه خودرو

 

نحوه توقف در هنگام سر خوردن:
۱_ اعتماد به نفس داشته باشید و به خود تسلط پیدا کن در غیر این صورت نمی توانید تصمیم درستی بگیرید.
۲_  از ترمز کردن بپرهیزید. ضربه زدن به ترمز در روی یخ. چرخ ها را قفل می کند و باعث لغزش و سرخوردن بیشتر می شود.
۳_ در جهتی حرکت کنید که قسمت عقب خودرو سر می خورد (فرمان را به همان طرف بچرخانید) و هر زمان خودرو به حالت مستقیم درآمد در جهت دلخواه خود حرکت کنید. خیلی آهسته بر روی ترمز فشار دهید تا از سرعت خودرو کاسته شود و یا آرام بر روی گاز فشار دهید تا خودرو به حرکت خود ادامه دهد.
۴_  از سبقت گرفتن بپرهیزید. چرخاندن فرمان به مقدار زیاد، ضربه ای به عقب خودرو می زند که موجب سر خوردن آن می شود و خودرو در جهت عکس حرکت برمی گردد.
۵_ خودرو را در دنده نگه دارید و از خلاص کردن آن بپرهیزید، زیرا در این حالت به کم شدن سرعت کمک می کند و حداکثر کنترل را به راننده می دهد.